A A A

Aktualne

Obecnie realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:


Innowacyjny biznes – szansą na sukces, projekt szkoleniowy realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, czas trwania projektu od 01.03.2011 do 29.02.2012

Diagnoza sytuacji zawodowej kobiet w podregionie bytomskim, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, czas trwania projektu od 01.10.2010 do 31.03.2012InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków