A A A

Archiwalne


Zakończyliśmy realizację projektów:

Kobieta – aktor na rynku pracy, projekt badawczo-warsztatowy realizowany na obszarze podregionu nowosądeckiego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie


Diagnoza wykluczenia społecznego w województwie śląskim jako pierwszy krok w planowaniu wsparcia dla osób marginalizowanych społecznie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach


Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery monitoring popytu na pracę w podregionie ełckim na potrzeby instytucji kształcenia ustawicznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Cieszyński Barometr Rozwoju Gospodarczego realizowany w ramach partnerstwa z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w KatowicachW latach 2005–2007 w ramach działania 2.1 ZPORR zrealizowaliśmy 5 samodzielnych projektów badawczych:
  • Aspiracje edukacyjne i potrzeby szkoleniowe mieszkańców Małopolski
  • Obserwator gospodarczy – diagnoza popytu i podaży na dolnośląskim rynku pracy dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
  • Obserwator gospodarczy – diagnoza popytu i podaży na lubuskim rynku pracy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
  • Obserwator gospodarczy – diagnoza popytu i podaży na małopolskim rynku pracy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  • Obserwator gospodarczy – diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu


Ponadto przeprowadziliśmy liczne badania finansowane ze środków Unii Europejskiej dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.


InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków