A A A

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTEPOWANIU PRZEPROWADZONYM WEDŁUG ZASADY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Kraków, 21.03.2011r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTEPOWANIU PRZEPROWADZONYM WEDŁUG ZASADY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI


Na potrzeby realizacji projektu szkoleniowego „Innowacyjny biznes szansą na sukces” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-13, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.02.01-12-017/10-00 z dnia 15 lipca 2010r.


W wyniku przeprowadzonej procedury wybrano ofertę wynajmu lokalu przedstawiona przez firmę:

ARTUS S.C.
ul. Dietla 77/6
31-050 Kraków

lokal przy ul. Zyblikiewicza 11a/1 Kraków

Wybrano ofertę, która spełniła wymagania zamawiającego i była najbardziej korzystna ze względu na przyjęte kryteria oceny.InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków