A A A

Oferta

Nasza ofertę podzieliliśmy na cztery zasadnicze obszary:

 • Badania pracodawców

  I. Badania lokalnego rynku pracy wśród pracodawców funkcjonujących na terenie powiatu

  II. Badania wśród strategicznych, największych firm w powiecie – Top 100

  III. Badanie potrzeb pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem szczególnych kategorii osób bezrobotnych

  IV. Badania jakościowe wśród pracodawców w powiecie

   

 • Badania osób bezrobotnych

  V. Badanie funkcjonowania osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy

  VI. Badania jakościowe wśród osób długotrwale bezrobotnych

  VII. Bariery i oczekiwane formy wsparcia dla osób bezrobotnych – zogniskowane wywiady grupowe (FGI)

   

 • Badanie systemu edukacji

  VIII. Badanie aspiracji edukacyjno-zawodowych uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych na terenie powiatu

  IX. Badanie potrzeb szkoleniowych pracujących mieszkańców powiatu

  X. Ocena systemu edukacji ponadgimnazjalnej w powiecie

   

 • Analiza działań Powiatowych Urzędów Pracy

  XI. Ewaluacja projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

  XII. Badania ewaluacyjne wśród beneficjentów, którzy otrzymali jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  XIII. Opracowanie raportów półrocznych i rocznych z monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych (analiza bezrobotnych oraz ofert pracy)

  XIV. Opracowanie programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie

   InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków