A A A

Projekty UE

Od kilku lat nasza firma realizuje wieloletnie  projekty badawcze z zakresu rynku pracy i edukacji współfinansowane przez Unię Europejską. Obecnie realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 • Innowacyjny biznes – szansą na sukces

  Innowacyjny biznes – szansą na sukces, projekt szkoleniowy realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, czas trwania projektu od 01.03.2011 do 29.02.2012

 • Diagnoza sytuacji zawodowej kobiet w podregionie bytomskim

  Diagnoza sytuacji zawodowej kobiet w podregionie bytomskim, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, czas trwania projektu od 01.10.2010 do 31.03.2012

   

 • Cieszyński Barometr Rozwoju Gospodarczego

  Cieszyński Barometr Rozwoju Gospodarczego realizowany w ramach partnerstwa z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

 • Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery monitoring popytu na pracę w podregionie ełckim

  Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery monitoring popytu na pracę w podregionie ełckim na potrzeby instytucji kształcenia ustawicznego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

   

 • Kobieta – aktor na rynku pracy

  Kobieta – aktor na rynku pracy, projekt badawczo-warsztatowy realizowany na obszarze podregionu nowosądeckiego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie

 • Diagnoza wykluczenia społecznego w województwie Śląskim

  Diagnoza wykluczenia społecznego w województwie Śląskim pierwszym krokiem w planowaniu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego)

  Strona projektu: http://www.wykluczenie.org.pl

   

 • W latach 2005–2007 w ramach działania 2.1 ZPORR zrealizowaliśmy 5 samodzielnych projektów badawczych:

  • Aspiracje edukacyjne i potrzeby szkoleniowe mieszkańców Małopolski
  • Obserwator gospodarczy – diagnoza popytu i podaży na dolnośląskim rynku pracy dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
  • Obserwator gospodarczy – diagnoza popytu i podaży na lubuskim rynku pracy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
  • Obserwator gospodarczy – diagnoza popytu i podaży na małopolskim rynku pracy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  • Obserwator gospodarczy – diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu


  Ponadto przeprowadziliśmy liczne badania finansowane ze środków Unii Europejskiej dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.

   



InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków