A A A

Realizacje

Badania na zlecenie klientów
W roku 2010 zrealizowaliśmy następujące badania i analizy rynku pracy oraz opracowania
 • Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu – półroczny i roczny raport Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych – analiza bezrobotnych oraz ofert pracy, ponadto przygotowaliśmy opracowanie Analiza potrzeb szkoleniowych dla PUP Olkusz oraz Listę zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na olkuskim rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych
 • Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach – Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób młodych w powiecie kartuskim, badanie ilościowe na próbie 300 osób w wieku od 18-24 lat
 • Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli – Badanie pracodawców powiatu nowosolskiego, badanie ilościowe na próbie 200 wśród pracodawców z terenu powiatu nowosolskiego
 • Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie – Badanie beneficjentów, którzy otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, badanie ilościowe na próbie 500
 • Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie – Badanie wśród osób bezrobotnych, które w latach 2004 - 2009 otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, badanie ilościowe na próbie 272
 • Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie – Diagnoza zapotrzebowania na szkolenia oraz popytu na zawody i specjalności – próba dla 300 zakładów pracy działających na terenie miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego, badanie ilościowe na próbie

Ewaluacje projektów systemowych PO KL 6.1.3
 1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego pn. Projekt nowych możliwości dla PUP Bolesławiec
 2. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Aktywność=sukces dla PUP Ryki
 3. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Startuj, pracuj dla PUP Bielsko-Biała
 4. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego EUROKARIERA dla PUP Słupsk
 5. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Aktywni na rynku pracy dla PUP Kościerzyna
 6. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Więcej szans w przemyskim dla PUP Przemyśl
 7. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Nie daj się wykluczyć dla PUP Człuchów
 8. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Aktywni na start dla PUP Wąbrzeźno
 9. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Aktywność zawodowa – szansą na lepsze jutro dla PUP Mrągowo
 10. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Inicjatywa dla PUP Radom
 11. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Człowiek – najlepsza inwestycja dla PUP Opole Lubelskie
 12. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Barwy tęczy – aktywizacja zawodowa bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy dla PUP Zamość

Każda ewaluacja obejmowała: analizę źródeł wtórnych (desk research), wywiady telefoniczne z uczestnikami projektu (badanie ilościowe, CATI), wywiad pogłębiony z osobą wskazana do kontaktu we wniosku o dofinansowaniu projektu (badanie IDI), opracowanie raportu cząstkowego oraz końcowego.


Ewaluacje projektów PO KL 6.1.1
Badanie ewaluacyjne projektu 6.1.1 Nowy zawód – nowa praca dla PUP Bytów


W latach 2003–2009 zrealizowaliśmy badania dla powiatowych urzędów pracy w Bełchatowie, Będzinie, Bochni, Brzozowie, Chrzanowie, Czarnkowie, Częstochowie, Działdowie, Elblągu, Gorlicach, Kamiennej Górze, Kartuzach, Krapkowicach, Krośnie, Kędzierzynie-Koźlu, Kościanie, Kościerzynie, Lesznie, Lubaczowie, Lwówku Śląskim, Łasku, Łęczycy, Łodzi (PUP nr 1), Mielcu, Olkuszu, Opolu Lubelskim, Ostrowii Mazowieckiej, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Policach, Przeworsku, Radomsku, Radzyniu Podlaskim, Suchej Beskidzkiej, Stalowej Woli, Śremie, Ustrzykach Dolnych, Wrześni a także dla Wojewódzkich Urzędów Pracy w Krakowie i Opolu.
Pracowaliśmy oprócz tego dla Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Krośnie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków