A A A

W latach 2005–2007 w ramach działania 2.1 ZPORR zrealizowaliśmy 5 samodzielnych projektów badawczych:

  • Aspiracje edukacyjne i potrzeby szkoleniowe mieszkańców Małopolski
  • Obserwator gospodarczy – diagnoza popytu i podaży na dolnośląskim rynku pracy dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu
  • Obserwator gospodarczy – diagnoza popytu i podaży na lubuskim rynku pracy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
  • Obserwator gospodarczy – diagnoza popytu i podaży na małopolskim rynku pracy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
  • Obserwator gospodarczy – diagnoza popytu i podaży na opolskim rynku pracy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu


Ponadto przeprowadziliśmy liczne badania finansowane ze środków Unii Europejskiej dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.


InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków