A A A

Zapytania ofertowe

 • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W POSTEPOWANIU PRZEPROWADZONYM WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOSCI

  2011-04-01 11:50
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTEPOWANIU PRZEPROWADZONYM WEDŁUG ZASADY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI

  2011-03-21 15:14

  Na potrzeby realizacji projektu szkoleniowego „Innowacyjny biznes szansą na sukces” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-13, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.02.01-12-017/10-00 z dnia 15 lipca 2010r...

 • Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich (face to face) techniką (PAPI).

  2011-03-17 15:12

  II. Opis przedmiotu zamówienia

  Przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich (face to face) techniką (PAPI) przy wykorzystaniu papierowego kwestionariusza z pracodawcami z powiatów: tarnogórskiego, lublinieckiego, miasta Bytom, miasta Piekary Śląskie. Ankieterom dostarczona zostanie lista pracodawców z ich danymi teleadresowymi. Przeprowadzenie wywiadu musi być potwierdzone podpisem respondenta oraz pieczątką firmy/ instytucji na tzw. liście respondentów.

  Badanie to jest realizowane w ramach projektu badawczego „Diagnoza sytuacji zawodowej kobiet w podregionie bytomskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1.

   

 • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W POSTEPOWANIU PRZEPROWADZONYM WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOSCI

  2011-03-17 15:04

   

  Na potrzeby realizacji projektu szkoleniowego „Innowacyjny biznes szansą na sukces” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-13, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.08.02.01-12-017/10-00 z dnia 15 lipca 2010r.

   

 • Zapytanie ofertowe - Wynajem pomieszczeń

  2011-03-10 12:32

  II. Opis przedmiotu zamówienia

  Wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia szkoleń i doradztwa

   

  III. Wymagania odnośnie pomieszczenia

  - dysponowanie co najmniej 3 salami (pokojami),  z czego co najmniej dwa o powierzchni umożliwiającej przeprowadzenie zajęć dla 15 osób (każde pomieszczenie min. około 25m2)

  - dysponowanie zapleczem socjalnym – łazienka + kuchnia

  - dogodna lokalizacja w centrum Krakowa,

  - możliwość dojazdu środkami komunikacji publicznej

  wymaganie dodatkowe:

  - stała cena wynajmu przez cały czas trwania umowy
  - płatności miesięczne
  - maksymalna cena wynajmu 3 100,00 zł brutto (wraz mediami) – nie jest wymagana faktura VAT

Strony: 1 2 Następna »


InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków