A A A

Zapytanie ofertowe - Wynajem pomieszczeń

I. Zamawiający

InterActive Agencja Komunikacji Marketingowej

Adres siedziby: ul. Zdrojowa 42/12

Tel. 12/ 410 50 35 faks 12/ 417 38 78

E-mail biuro@interactive.com.pl

Adres biura projektu:

ul. Szenwalda 18

31-571 Kraków

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia szkoleń i doradztwa


III. Wymagania odnośnie pomieszczenia

 • dysponowanie co najmniej 3 salami (pokojami),  z czego co najmniej dwa o powierzchni umożliwiającej przeprowadzenie zajęć dla 15 osób (każde pomieszczenie min. około 25m2)
 • dysponowanie zapleczem socjalnym – łazienka + kuchnia
 • dogodna lokalizacja w centrum Krakowa,
 • możliwość dojazdu środkami komunikacji publicznej

wymaganie dodatkowe:

 • stała cena wynajmu przez cały czas trwania umowy
 • płatności miesięczne
 • maksymalna cena wynajmu 3 100,00 zł brutto (wraz mediami) – nie jest wymagana faktura VAT

 

IV. Termin najmu

1. kwiecień 2011 – luty 2012

 

V. Zawartość oferty wynajmu:

 • miesięczna cena wynajmu wraz z określeniem wysokości mediów
 • szczegółowa charakterystyka lokalu (powierzchnia – ogółem oraz dla poszczególnych pomieszczeń, lokalizacja, opis wyposażenia i zaplecza socjalnego), zdjęcia

 

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Ewa Bindek-Kamińska, tel. (12) 410 50 35 ewa.bindek@interactive.com.pl

 

VII. Termin i sposób składania ofert

Oferty należy przesyłać na adres biuro@interactive.com.pl

Termin nadsyłania ofert mija 15 marca 2011

 

VIII. Sposób oceny ofert i kryteria oceny oferty

Kryteria oceny oferty:

 • cena 40%
 • lokalizacja – odległość od Rynku Głównego i dostępność komunikacyjna – 20%
 • standard budynku oraz lokalu – 15%
 • powierzchnia pomieszczeń w m2 –15%
 • lokalizacja pomieszczeń ułatwiająca dostęp uczestnikom szkolenia (parter, widoczne wejście itp.) – 10%

 

 

IX. Oferty wariantowe

Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych (przedłożenie ofert kilku lokali przez jednego oferenta)

 

Kraków, 10.03.2011

Człowiek - najlepsza inwestycja

 InterActive - Agencja komunikacji Marketingowej Kraków